Goethe A2 horario parte escrita

 

Horario examen Goethe A2 – Zeitplan Geothe-Prüfung A2

Fecha / Datum: 26.06.2018

LESEN (CL) – 30 min.

10.00 -10.30

HÖREN (CO) – ca. 30 min.

10.30-11.00

SCHREIBEN (PE) – 30 min.

11.00-11.30

Lugar / Ort: Facultad de Química, (Campus Reina Mercedes, Universidad de Sevilla),  aula IV

Se ruega puntualidad.

 

Language Area