Horario examen escrito Goethe Start 1 – Zeitplan Goethe-Prüfung A1 schriftlich

 

 

Fecha: 26.06.2019

Hören (CO) – ca. 25 min.

10.00-10.25

Lesen (CE) – 20 min.

10.25-10.45

Schreiben (PE) – 20 min.

10.45-11.05

Lugar: Instituto de Idiomas (Universidad de Sevilla, Avenida Reina Mercedes s/n), Aula Roja (primera planta)

 

Área de idiomas